BIREG – регистрация на превозите в Унгария

От 1 януари 2021 г. в Унгария фукционира системата BIREG (електронна система за предварителна регистрация на разрешителни BIRE)

От 01/02/2021 всички превозвачи, извършващи превози до, от, през и в Унгария, са задължени да се регистрират в системата BIREG. Всеки, който не е подал информация през системата, подлежи на санкциониране.

Регистрацията трябва да се направи предварително или най-късно преди пресичането на държавната граница на Унгария.

С решение на унгарското правителство от 27.01.2021 г., регламентът за системата BIREG е променен, като няма да се изисква регистрация за тези, които транспортират с лиценз на ЕС (с изключение на извършващите каботажни операции на територията на Унгария. За тях регистрацията остава задължителна). Това правило влиза в сила 8 дни след публикуването му (03/02/2021).

Регистрация се прави чрез следния линк: https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

➡️ Попълват се данни за търговското дружество: номер на Лиценз на Общността (license number), име на фирмата на латиница (company name), седалище и адрес на управление (държава, пощенски код, град, улица) , имейл адрес и телефонен номер за контакт с лицето, което представлява търговското дружество; Company identifier – кратко име, с което се идентифицирате при влизане в системата. Password – парола. Паролата, която задавате трябва да съдържа поне една главна буква и цифра, и да е минимум шест символа.
➡️ След попълване на данните и извършване на регистрацията, на посочения имейл адрес ще получите имейл за активация на акаунта. В него се съдържа и потеребителското име, с което ще влизате в системата.
➡️ За да влезете в системата въвеждате: потребителското име + идентификационното име + парола

➡️ За да извършите регистрация на превоз следвате стъпките:

  • Trips New trip
  • Plate number – въвеждате номера на влекача → Emission level – избирате емисионен клас
  • ECMT certificate validity end –  валидност на СЕМТ, като се избират година и месец от бутона
  • Trailer country code – страна на регистрация на ремаркето → Plate number – рег. номер на ремаркето → ECMT certificate validity end –  валидност на СЕМТ, като се избират година и месец от бутон
  • В секция Trip: избирате дали првозното средство е натоварено (loaded) или празно (empty) и посочвате дните, на влизане и напускане на Унгария (Planned time within Hungary)
  • В секция License and route, посочвате държавата, от която сте натоварили (load) и държавата, в която ще разтоварите (unload). В случай, че посочвате Унгария се изисква град и име на фирмата, в която ще товарите / доставяте
  • Натискате determine license requirements и ако сте под европейски лиценз, ще изпише Free
  • Натискате бутон save, а след това finalize

➡️ При завършването на регистрацията на ел. поща получавате QR код, както и BiREG номер, който следва да запазите и по възможност да изпрепратите на водачите, тъй като те трябва да го предоставят на проверяващите органи при поискване.