Стикери за „слепи точки“ на превозните срества във Франция

От 1 януари 2021 г. всички тежкотоварни превозни средства, пътуващи във Франция (както за превоз на стоки, така и пътнически превозни средства) трябва да имат знак, който да информира другите участници в движението за техните „слепи точки“.
Според декрета, публикуван от френското министерство на 20 ноември 2020 г., тежкотоварните автомобили над 3,5 тона, движещи се в градовете, трябва да бъдат снабдени с инфографичен стикер, информиращ останалите участници в движението за мъртвите зони на превозното средство (Angles Morts). Стикерите трябва да се виждат отстрани и отзад на превозните средства.
Стикерът в задната част на превозното средство трябва да се постави от дясната страна между 0,9 и 1,5 метра от земята.
Стикерите отстрани трябва да се поставят в предната част на превозното средство (също между 0,9 и 1,5 метра от земята).
Стикери, трябва да се поставят и върху ремаркета и полуремаркета – в задната част от дясната страна – на височина между 0,9 и 1,5 метра, както и от двете страни, в рамките на първия метър зад лафета (също на височина между 0,9 и 1,5 метра).