ГКПП “Илинден-Екзохи” – отворен за камиони от 08.09.2020

От 00:01 на 08.09.2020 г. е разрешано преминаването на камиони за превоз на стоки през ГКПП “Илинден-Екзохи”.
В превозното средство се позволява присъствието само на един водач, който следва да представи попълнен PLF формуляр и съответно QR код. Не се изисква представяне на отрицателен PCR тест.