Нидерландия – задължение за регистрация на командированите шофьори

На 1 март 2020 г. Холандия въведе електронна система за записване на командированите на нейна територия работници, в това число и шофьори на тежкотоварни автомобили.

За целта Министерството на социалните въпроси и заетостта в Нидерландия създаде специален уебсайт: http://www.postedworkers.nl, чрез който трябва да се направи регистрацията. Уебсайтът е достъпен на нидерландски, английски и немски език.

За всички шофьори, които товарят, разтоварват или извършват каботажен превоз в Нидерландия, следва да бъде подадено уведомление в онлайн портала на министерството. Транзитния транспорт е изключен от задължението за регистрация.

При попълване на уведомлението, работодателите в чужбина трябва да подадат следната информация:

  • Данни за лицето, което изпраща уведомлението;
  • Фирмени данни
  • Лице за контакт
  • Данни за получателя на стоката в Нидерландия
  • Секторът, в който ще се извършва „услуга“ на територията на Нидерландия
  • Адресът / мястото, където ще се извършва работата
  • Очаквана продължителност на работата
  • Самоличността на лицето, отговорно за изплащането на заплата на командирования шофьор
  • Самоличността на служителите, които ще работят в Нидерландия;
  • Наличието на декларация А1 или друг вид доказателства, които показват къде се плащат осигурителните вноски за служителя

За работодателите има наличен и чек лист, по който могат да се водят при попълване на необходимата информация.

https://english.postedworkers.nl/online-notification-portal/documents/publications/2019/12/14/checklist-employers-abroad

Подробна информация може да бъде намерена на сайта на Министерството на социалните въпроси и заетостта в Нидерландия.

https://english.postedworkers.nl/employer/transport

 

Източник: https://english.postedworkers.nl/