ΓΙΑ SAR-SPED Ε.Π.Ε.

Η SAR-SPED Ε.Π.Ε είναι μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα των διεθνών μεταφορών, αποστολών και εφοδιαστικής από το 1992. Η εταιρεία παρέχει αποστολή και οδικές μεταφορές φορτίων και συνεργατικής και ομαδικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων φορτίων ADR εντός της Βουλγαρίας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε αναπτύξει ισχυρή παρουσία στις εγχώριες και ευρωπαϊκές αγορές παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής.

Μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών, δικού μας στόλου φορτηγών και συμβατικές σχέσεις με υπεργολάβους, έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε ευελιξία στις προσφερόμενες λύσεις μεταφοράς, βελτιστοποιώντας το κόστος και παρέχοντας ατομικές και πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας υπηρεσίες.

Για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών μας, εργαζόμαστε μόνο με επαγγελματίες, χρησιμοποιούμε έναν σύγχρονο στόλο και εκτελούμε τα καθήκοντά μας με μεγάλη προσοχή. Η εξειδικευμένη ομάδα μας παρέχει το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, προσαρμόζοντας τις δραστηριότητές μας στις ατομικές ανάγκες των πελατών και τις δυναμικές αλλαγές και στη ζήτηση της αγοράς.

Η αποστολή μας

Η SAR-SPED E.Π.Ε. προσπαθεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει μακροπρόθεσμες και αξιόπιστες σχέσεις με τους πελάτες της, μεγιστοποιώντας την ικανοποίηση του πελάτη με ελάχιστο κόστος. Η βάση της φιλοσοφίας μας είναι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των πελατών μας παρέχοντάς τους την πληρέστερη δυνατή υποστήριξη και να γίνουμε ένας αξιόπιστος συνεργάτης στην καθημερινή δουλειά.

Ασφάλεια, ποιότητα και υπεύθυνη εξυπηρέτηση είναι οι υποσχέσεις που κάνουμε σε κάθε πελάτη.

 

Οι στόχοι μας

Εμείς, η SAR-SPED E.Π.Ε. προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας.

Οι στόχοι που προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε καθημερινά περιλαμβάνουν:

Εστίαση στην ποιότητα

προσπαθούμε να πετύχουμε δεσμεύσεις της ποιότητας και να βελτιώνουμε καθημερινά

Μετρήσιμα αποτελέσματα

Τα καλύτερα αποτελέσματα ενισχύουν τη θέση των πελατών μας στην αγορά και έμμεσα και δική μας. Ενισχύουν τις σχέσεις μας και αυξάνουν την αμοιβαία μας δέσμευση.

Ανοικτές συνεργασίες

Οι σχέσεις που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας

Διαφάνεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες

προσπαθούμε να παρέχουμε συνεχή ενημέρωση και διαφάνεια στη διαδικασία εκτέλεσης κάθε μεταφοράς.

Μια προληπτική προσέγγιση

Μάθηση από κάθε κατάσταση! Αν παρατηρήσουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει καλύτερα, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, θα σας ενημερώσουμε.

Ασφάλεια

Όλα τα οχήματα με τα οποία δουλεύουμε συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας. Η ασφάλεια των εργαζομένων μας και η φροντίδα των προϊόντων σας είναι ύψιστης σημασίας!

Φωτογραφίες