Slide 1

Електронна ТОЛ система в България

От 1 март 2020 г. стартира Електронната тол система в България, чрез която ще се отчита и таксува изминатото разстояние по платената пътна мрежа в страната.

Тол такса ще заплащат всички превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т.

Размерът на дължимата тол такса ще се определя в зависимост от изминатото разстояние и от техническите характеристики на превозното средство: категорията, брой на осите и емисионен клас.

Пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона ще имат следните възможности за плащане при използване на платените участъци от републиканската пътна мрежа:

  • Маршрутна карта – предплатена услуга, която дава право на ползвателя на пътя да извърши еднократно пътуване по зададения от него маршрут.
  • GPS устройство
  • Бордово устройство