За Сар-Спед ЕООД

„САР- СПЕД” ЕООД е водеща компания в областта на международния транспорт, спедиция и логистика от 1992 година. Фирмата извършва спедиция и транспортни услуги по шосе на комплектни и групажни товари, включително и АДР товари в рамките на България и в останалите държави от Европа.

През последните 30 години разработихме силно присъствие на вътрешния и европейския пазар, предоставяйки висококачествени транспортни и логистични услуги.

Чрез добре изградена партньорска мрежа, собствен автопарк и договорни отношения с подизпълнители, ние имаме възможност да предложим гъвкавост в предлаганите транспортни решения, оптимизиране на разходите и осигуряване на индивидуални и изцяло съобразени с нуждите на нашите клиенти, услуги.

За да отговорим на очакванията на нашите клиенти, ние работим само с професионалисти, използваме модерен автопарк и изпълняваме поверените ни задачи с най- голямо внимание. Нашият квалифициран екип предоставя услуги на най-високо ниво, адаптирайки своите дейности към индивидуалните нужди на клиентите и динамичните промени и търсенето на пазара.

Нашата мисия

Сар-Спед ЕООД се стреми да изгради и поддържа дългосрочни и доверени отношения с клиенти си чрез постигане на максимална удовлетвореност на минимална цена. Основата на нашата философия е да повишим конкурентоспособността на нашите клиенти, като им предоставим възможно най-пълна подкрепа и като станем надежден партньор в ежедневната работа.

Сигурност, качество и отговорно обслужване са обещанията, които негласно даваме на всеки свой клиент!

Нашите цели

Ние, САРСПЕД ЕООД се стремим ежедневно да подобряваме ефективността на услугите, които предлагаме и да гарантираме максимална удовлетвореност на нашите клиенти.

Целите, които се стремим да изпълняваме всеки ден включват:

Фокус върху качеството

Стремим се да предоставяме качествено изпълнение на поетите ангажименти и всекидневно да се усъвършенстваме.

Измерими резултати

Добрите резултати засилват пазарната позиция на нашите клиенти, а косвено с това – и нашата. Те укрепват отношенията ни и повишават взаимния ангажимент.

Открити партньорски отношения

Отношения, градящи се върху взаимно уважение и доверие са крайъгълния камък на нашия успех.

Прозрачност в предоставяните услуги

Стремим се да предоставяме постоянна информация и прозрачност в процеса на изпълнение на всеки възможен транспорт.

Проактивен подход

Учим се от всяка ситуация! Ако забележим, че нещо може да бъде изпълнено по-добре, по-бързо и по-ефективно, ние ще ви уведомим.

Безопасност

Всички превозни средства, с които оперираме отговарят на европейските стандарти и изисквания за техническа безопасност. Безопасността на нашите служители и грижата за вашата стока са от първостепенно значение за нас!

Галерия